νίφεται


νίφεται
покрывается снегом

Ancient Greek-Russian simple. 2014.